Informacje dla inwestora

Jak wybudować dom ?

Zapraszamy do naszego studia. Służymy radą i pomocą techniczną. Pomożemy wybrać projekt odpowiedni dla Twoich potrzeb i dostosowany do Twojej działki. Załatwimy wszystkie formalności

i uzyskamy pozwolenie na budowę. Po rozpoczęciu budowy służymy radą, podejmiemy się kierowania Twoja budową lub obejmiemy nadzór autorski.

Wybór projektu domu - dopasowanie do działki

Budynek należy lokalizować na działce budowlanej w odległości od granicy działki nie mniejszej niż:

 • ściana budynku z otworami okiennymi

  - 4m;

 • ściana budynku bez otworów okiennych

  – 3m;

 • okap i gzyms, balkon, daszek, schody zewnętrzne, pochylnie itp. elementy budynku muszą być oddalone o 1,5m od branży z działka sąsiednią.

Niewielki budynek gospodarczy lub garażowy można usytuować w granicy działki.

Budujemy dom - kompletowanie dokumentów

Informacja z Urzędu Gminy o tym, jakie warunki zagospodarowania obowiązują na terenie, gdzie zlokalizowana jest nasza działka (wgląd do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, lub wystąpienie o decyzję o warunkach zabudowy);

Mapa do celów projektowych;

Wybór projektu (należy uwzględnić warunki zagospodarowania, lokalizację budynku względem stron świata).

I etap - wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania pozwolenia na budowę budynku: (projekt budowlany, lub adaptacja projektu gotowego)

 • projekt zagospodarowania działki
 • projekt części architektonicznej
 • projekt instalacji sanitarnych /woda, kanalizacja, gaz
 • projekt instalacji elektroenergetycznej

Do projektu architektoniczno-budowlanego oprócz mapy, warunków technicznych przyłączenia i ewentualnie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć:

 • oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o wyłączeniu działki z produkcji rolnej /dla terenów pozamiejskich/,
 • decyzja właściciela drogi dojazdowej - uzgodnienie lokalizacji wjazdu na działkę,
 • oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

Tak skompletowaną dokumentację wraz z wypełnionym wnioskiem składa się w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę.

II etap stanowi zgłoszenie wykonania przyłączy do budynku:

Zaprojektowany wcześniej budynek należy zaopatrzyć w media – czyli zaprojektować przyłącza: wody, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, w razie możliwości także przyłącze gazu, czy centralnego ogrzewania.

Do w.w. dokumentacji należy dołączyć niektóre załączniki z etapu I, oraz:

 • pozytywną opinię Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
 • zgodę właściciela drogi dojazdowej na lokalizację projektowanych przyłączy w drodze

Tak skompletowane dokumenty wraz z wnioskiem składa się w Urzędzie Miasta

lub Starostwie Powiatowym.

Jak dokonać zmiany sposobu uzredDotytkowania lokalu?

Posiadasz mieszkanie, budynek gospodarczy, a chciałbyś przebudować je na firmę?

W tym celu należy przede wszystkim sprawdzić zgodność zamierzenia budowlanego

z przepisami (w centrum miasta nie dostaniesz zgody na prowadzenie np. warsztatu samochodowego).

Następnie trzeba wykonać projekt nowego lokalu i uzyskać odpowiednie uzgodnienia rzeczoznawców.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę.


Partnerzy

sky-tech.pl

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.